Browsing Tag

ulama

Muawiyah bin Abu Sufyan

Muawiyah masuk Islam pada tahun 8 hijriyah saat peristiwa fathu Makkah bersama ayahnya. Dalam riwayat lain Muawiyah masuk Islam pada tahun 7 hijriyah. Ia menuturkan, “Aku masuk Islam pada saat umrah qadha pada tahun 7 Hijriyah. Aku…

KHARIJAH BIN ZAID BIN TSABIT

(Ulama Ahli Ilmu Waris dan Pemberi Fatwa) Ialah Kharijah bin Zaid bin Tsabit al-Anshori, lahir pada tahun 29 Hijriyyah di Madinah al-Munawwarah. Kharijah memiliki nasab yang sangat mulia, ayahnya adalah Zaid bin Tsabit bin Dhahhak bin

Fuqaha Generasi Tabi’in #5

‘Amir Asy-Sya’bi, Ulama Ahli Hadist dan Atsar yang Tawadhu Sebagai Ulama Ahli Hadits dan Atsar Namanya adalah Amr bin Syurahbil bin ‘Abd bin Dzi Kibar. Dzu Kibar adalah nama suatu tempat di Yaman. Seorang Imam dan ulama yang

Abu Hatim Ar-Razi

Semangat juang dan Keilmuwan yang Tinggi Abu Hatim Ar-Razi bernama lengkap Muhammad bin Idris Al-Mundzir bin Dawud bin Mahran Al-Hanzhali Al-Hafidz. Beliau lahir pada tahun 195 Hijriyah dan di tahun 209 beliau telah mampu melahirkan