Browsing Tag

sab'ah

KHARIJAH BIN ZAID BIN TSABIT

(Ulama Ahli Ilmu Waris dan Pemberi Fatwa) Ialah Kharijah bin Zaid bin Tsabit al-Anshori, lahir pada tahun 29 Hijriyyah di Madinah al-Munawwarah. Kharijah memiliki nasab yang sangat mulia, ayahnya adalah Zaid bin Tsabit bin Dhahhak bin