Browsing Tag

rupa

Fuqaha Gnerasi Tabi’in #2

Atha' bin Abi Rabah (Seorang Mufti Makkah Yang Buruk Rupa) Suatu hari di tahun 97 Hijriyah, seorang khalifah kaum Muslimin melakukan haji ke Baitullah Makkah al-Mukarramah. Beliau berthawaf tanpa menggunakan penutup kepala, tidak