Browsing Tag

kitab

Mengenal Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah #2

Dalam kesempatan pertama, kita telah membahas tentang penulis, matan, dan syarh dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas isi dari kitab tersebut. Syarh Basmalah Penulis rahimahullah memulai

Mengenal Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah #1

Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah merupakan kitab yang tidak asing lagi di tengah kaum muslimin. Salah satu kitab yang urgen untuk dipahami dan dipelajari oleh setiap pribadi muslim. Sehingga pada An-Najma kali ini, kita akan mengulas kitab