Browsing Tag

Ilmuwan

Abu Hatim Ar-Razi

Semangat juang dan Keilmuwan yang Tinggi Abu Hatim Ar-Razi bernama lengkap Muhammad bin Idris Al-Mundzir bin Dawud bin Mahran Al-Hanzhali Al-Hafidz. Beliau lahir pada tahun 195 Hijriyah dan di tahun 209 beliau telah mampu melahirkan