Browsing Tag

fuqoha

KHARIJAH BIN ZAID BIN TSABIT

(Ulama Ahli Ilmu Waris dan Pemberi Fatwa) Ialah Kharijah bin Zaid bin Tsabit al-Anshori, lahir pada tahun 29 Hijriyyah di Madinah al-Munawwarah. Kharijah memiliki nasab yang sangat mulia, ayahnya adalah Zaid bin Tsabit bin Dhahhak bin

Fuqaha Generasi Tabi’in #5

‘Amir Asy-Sya’bi, Ulama Ahli Hadist dan Atsar yang Tawadhu Sebagai Ulama Ahli Hadits dan Atsar Namanya adalah Amr bin Syurahbil bin ‘Abd bin Dzi Kibar. Dzu Kibar adalah nama suatu tempat di Yaman. Seorang Imam dan ulama yang