Browsing Tag

Amir As-Sya'bi

Fuqaha Generasi Tabi’in #5

‘Amir Asy-Sya’bi, Ulama Ahli Hadist dan Atsar yang Tawadhu Sebagai Ulama Ahli Hadits dan Atsar Namanya adalah Amr bin Syurahbil bin ‘Abd bin Dzi Kibar. Dzu Kibar adalah nama suatu tempat di Yaman. Seorang Imam dan ulama yang