Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ulama Ahli Fikih Abad Ini

0

Syeikh Shalih Al-Utsaimin adalah salah satu ulama fikih kontemporer. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Utsaimin Al-Tamimi, atau yang biasa dikenal dengan Syeikh Ibnu Utsaimin atau Al-Utsaimin.

Beliau lahir pada  tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H/19 Maret 1929 M di kota  ‘Unaizah, salah satu daerah di Qasim, Arab Saudi. Keluarga beliau adalah keluarga yang istiqomah dan taat beragama.

Pendidikan dan Ibadahnya

Syeikh Al-Utsaimin tumbuh di lingkungan yang taat beragama. Beliau semangat menuntut ilmu sejak kecil. Beliau mulai menghafal Al-Qur`an bersama kakek dari pihak ibunya yaitu Syeikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali Daamigh dan menyelesaikan hafalannya ketika berumur 14 tahun. Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di adalah guru pertamanya. Selama sebelas tahun beliau belajar ilmu tafsir, tauhid, hadits, dan fikih kepadanya. Beliau termasuk murid yang paling menonjol di antara murid lainnya dan memiliki hubungan yang dekat dengan guru pertamanya tersebut.

Ketika orang tua Syeikh Al-Utsaimin hendak pindah ke Riyadh dan ingin agar beliau ikut dengan mereka, Syeikh Abdullah bin Nashir mengirim surat kepada orang tua Syeikh Al-Utsaimin yang isinya, “Sesungguhnya (kepindahan) ini tidak mungkin. Kami ingin Muhammad tetap tinggal di sini sehingga ia bisa mengambil faedah.”

Selain berguru kepada Syeikh Abdullah bin Nashir beliau juga berguru kepada Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengawali belajar dengan Syeikh Bin Baz beberapa kitab diantaranya Shahih Al-Bukhari, sebagian karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fikih. Di antara guru-guru beliau juga adalah Syeikh Muhammad Al-Amin bin Al-Mukhtar Asy-Syinqithiy, Syeikh Ali bin Muhammad Ash-Sholihiy, dan Syeikh Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Mathuu’.

Ketika guru pertama Syeikh Shalih Al-Utsaimin wafat, beliau menggantikan posisi gurunya sebagai Imam di Masjid Al-Jami` Al-Kabir di `Unaizah. Mengajar di perpustakaan nasional ‘Unaizah.  Beliau pun berpindah mengajar di Fakultas Syari’ah dan Ushuliddiin, cabang Universitas Al-Imam Muhammad bin Su’ud Al-Islamiyah di Qoshim. Beliau Pernah menjabat sebagai anggota Hai`ah Kibaril Ulama di kerajaan Saudi Arabia hingga beliau wafat. Syeikh Al-Utsaimin adalah ulama yang taat dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wata`ala. Beliau juga terkenal dengan akhlaknya yang baik, lemah lembut, pemurah, tenang dan berwibawa.

Baca juga artikel kami Tradisi Padusan Dan Nyadran, Bolehkah?

Karya-Karya Syeikh Al-Utsaimin

Syeikh Al-Utsaimin menulis banyak kitab dalam bidang akidah, fikih, tafsir, musthalah, nahwu, ushul fikih, dan lain sebagainya. Para penuntut ilmu tentu tidak asing dengan hasil-hasil karyanya yang sudah begitu masyhur. Di antara karya-karya beliau yaitu Syarh Shahih Bukhori, Syarh Riyadus Shalihin, Syarh Lum’atul I’tiqad, Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syarh Ushul Ats-Tsalatsah, dan masih banyak lagi baik yang berbahasa Arab maupun sudah diartikan ke Bahasa Indonesia.

Wafatnya

Di akhir hayatnya Syeikh Al-Utsaimin menderita sakit yang parah dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengharuskan beliau untuk dirawat di rumah sakit. Karena sakit yang beliau derita, beliau wafat pada Rabu, 15 Syawal 1421 H/1 Januari 2001 M. Beliau pun dikuburkan di dekat makam gurunya, Syeikh Bin Baaz. Semoga Allah merahmati beliau. Wallahu A’lam bish Shawab. [Afifah/An-najma].

Refrensi:

Leave A Reply

Your email address will not be published.